Zámer projektu

Občianske združenie Čarovná nitka projektom Vretienko mi padá, ktože mi ho podá chce prispieť k priblíženiu tradície, akou bolo stretávanie sa na priadkach. Tradícia pradenia ľanu, konope, vlny bola v minulosti súčasťou života našich predkov a súčasťou tkáčskeho remesla. Projekt bol realizovaný pre širokú verejnosť formou výstavy zreštaurovaných nástrojov na pradenie; kolovrátky, vretienka, praslice. Výstava bola obohatená o prezentáciu činnosti a využiteľnosti nástrojov v minulosti ale aj možnosti využitia v súčasnosti.