Vretienko mi padá, ktože mi ho podá

Projekt na priblíženie tradície pradenia na kolovrátku a vretienku širokej verejnosti

Projekt realizuje ČAROVNÁ NITKA – občianske udruženie

Projekt sa uskutočnil vďaka podpore Nadácie SPPRevitalizácia tradičného tkáčstva


Revitalizácia tradičného tkáčstva, príprava odevov pre najmladšiu generáciu a prezentácia v regióne.

Autorka Ľubomíra Žilková
Projekt z verejných zdrojov finančne podporil fond na podporu umenia.

Zámer projektu

Postup ručného spracovania ľanu priadného

Kokavšánky v tkanom šate