O zakladateľke

na remeslo som musela dozrieť

Ľubomíra Žilková, andragogička, pokračovateľka rodinnej tradície tkania

Tkaniu sa aktívne venujem od roku 2001. Zameriavam sa na osvojenie zanikajúcich regionálnych tkáčskych techník regiónu Gemer – Malohont a revitalizáciu tradičného tkáčstva. Postupnosťou výroby reflektujem tradičné celostné poňatie tkáčstva. Charakteristické je pre mňa tkanie na tradičných pôvodných krosnách, využívajúc tradičný materiál ručne pradený ľan a v tkaní využívanie starých pôvodných vzorov.

Ľubomíra Žilková
Ľubomíra Žilková

Rodinná tradícia

Tkaniu sa venovala moja stará mama, ktorá tkala na vrchoch nad Utekáčom.

Katarína Habranová
Katarína Habranová

Rovnako aj moja mama. Krosná si priniesla z vrchov do našej Kotošky (časť Kokavy nad Rimavicou).

Rozália Murinová rod. Habranová / 1943 /
Rozália Murinová, rod. Habranová

Sestra Erika Sabelová žije v Turzovke a popri výchove detičiek sa venuje tkaniu so zameraním sa na ovčiu vlnu.

Erika Sabelová
Erika Sabelová
Erika Sabelová
Erika Sabelová