Od ľanu po plátno

Autorská výstava Ľubomíry Žilkovej

Cieľom výstavy je nielen prezentácia vlastnej tvorby autorky ale hlavne ukázať návštevníkom postupnosť ručného spracovania ľanu od jeho zasiatia cez jeho spracovanie a prenesenie do hotového výrobku

Výstava je spojená s komentovanými prednáškami pre školy a odbornú verejnosť. V prípade záujmu o výstavu môžete kontaktovať autorku

Putovná výstava bola odprezentovaná

  • Krajské osvetové stredisko v Nitre; 8.9.2020 – 16.10.2020
    • 8.9.2020 komentované prednášky pre školy a odbornú verejnosť
  • Bratislava; Dni Majstrov UĽUV v Bratislave – 2014
  • Žiar nad Hronom; 77 rokov mesta Žiar nad Hronom – 2016
  • Kokava nad Rimavicou; Folklórny festival Koliesko – 2012
  • Klenovec; Gemerský festival Rontovka – 2012
  • Tisovec
  • Brezno

Galéria

8.9.2020, Výstava „Od ľanu po plátno“, Krajské osvetové stredisko, Nitra

6.9.2014, Výstava „Od ľanu po plátno“, Primaciálny palác, Bratislava