Čarovná nitka

Členovia občianskeho združenia sú remeselníci a dobrovoľníci, ktorí sa už niekoľko rokov aktívne zapájajú do aktivít súvisiacich s tradičnou kultúrou v širšom regióne. Náplňou jeho činnosti je spoznávanie histórie tradičných remesiel, ich osvojovanie si a následné predvádzanie širokej verejnosti. Šírenie tradičnej kultúry chce občianske združenie realizovať organizovaním odborných vzdelávacích aktivít formou výstav, prednášok, školení a workshopov. Zámerom aktivít občianskeho združenia je prispieť k rozvoju cestovného ruchu v regióne spojeného so spoznávaním tradičných remesiel.

ČAROVNÁ NITKA – občianske združenie
Mateja Hrebendu 145/10 98505 Kokava nad Rimavicou
IČO: 53486293
Dátum vzniku: 31. decembra 2020