Aktivity

Revitalizácia tradičného tkáčstva, príprava odevov pre najmladšiu generáciu a prezentácia v regióne.

 • Zámerom projektu je inovatívnym spôsobom prezentovať širokej verejnosti tradičné remeslo tkanie, materiál ľan a odev ako súčasť tradičnej ľudovej kultúry
 • Čítať viac…

Od ľanu po plátno

 • Autorská výstava. Ukážka celého postupu ručného spracovania ľanu priadneho od začiatku zasiatia semiačka, až po jeho spracovanie a zatkanie do vytvorenia hotových výrobkov.
 • Čítať viac…

Dobrodružstvo ľanového semiačka

 • Prezentácia postupnosti ručného spracovania ľanu priadneho, od jeho zasadenia až po hotový výrobok. Zameraná je na detského návštevníka, spojená s remeselnými dielňami, kde si môžu deti vyskúšať tkanie na krosnách, vyrobiť si tkaničku technikou tkania na doštičke

Folklórne parádnice

 • Nadčasová módna prehliadka
 • Snahou autoriek jednotlivých kolekcii je vytvorenie odevu pre najmladšie generácie s využitím vzorov regionálnych a lokálnych krojových súčasti a prezentovanie týchto kolekcii širokej verejnosti
 • Čítať viac…

Tradičné tkanie na krosnách

 • Tkáčska dielnička spojená s ukážkou tkania na krosnách a výrobou tkaníc
 • Kurzy tkania

Remeselná ulička

 • Súčasť Folklórneho festivalu Koliesko v Kokave nad Rimavicou
 • Ulička plná ukážok tradičných remesiel
 • Čítať viac

Dvor Jurka a Ďurka

 • Súčasť Folklórneho festivalu Koliesko v Kokave nad Rimavicou
 • Priestor venovaný detskému návštevníkovi s množstvom moderovaných tradičných voľnočasových aktivít