Otvorenie expozície

27. október 2023, Dom tradičného ľudového tkania, Kokava nad Rimavicou