Dom tradičného ľudového tkáčstva

Mateja Hrebendu 145/10 98505 Kokava nad Rimavicou

V dome tradičného ľudového tkáčstva sa aktuálne nachádza stála expozícia Od ľanu po plátno.