Cesta ľanového semiačka

Hlasujte žetónom za projekt Cesta ľanového semiačka v predajni Tesco, Poltár.

Projekt Cesta ľanového semiačka bude realizovaný s deťmi ZŠ okresu Poltár. Ide o sériu podujatí na podporu regionálnej výchovy a tkáčskeho remesla. Vlastnou aktivitou, cez zážitok, budú školáci spracovávať proces prípravy ľanu a samotného tkania tak, ako to robili naši predkovia. Výsledkom bude výrobok vlastnoručne zhotovenej tkaniny a poznanie skutočnej hodnoty a kvality jednoduchého odevu.

Hlasovať môžete žetónom v predajni Tesco, Poltár od 14.6.2021 do 11.7.2021.

Projekt bol v grantovom programe Tesco Vy rozhodujete, my pomáhame, zaradený hodnotiacou komisiou medzi tri najlepšie v regióne.